Disclaimer voor tsdgroep.nl
TSD Management Groep B.V. (Kamer van Koophandel: 73591920 ), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot tsdgroep.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

TSD Management Groep B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
TSD Management Groep B.V. spant zich in om de inhoud van tsdgroep.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op tsdgroep.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TSD Management Groep B.V.. Voor op tsdgroep.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TSD Management Groep B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TSD Management Groep B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TSD Management Groep B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.