Certificaten waar we trots op zijn!

Onze verantwoordelijkheid als werkgever en detacheringsbureau nemen we erg serieus. We vinden het erg belangrijk om transparant en onafhankelijk beoordeeld te worden om zo onze kwaliteiten eerlijk tot hun recht te laten komen. Hier vind je een aantal van onze certificeringen met een kleine toelichting.

Heb je een vraag hier over? Neem dan contact met ons op.

NEN 4400-1

Met het VIL-VCU-diploma laat een bedrijf zien dat het over basiskennis beschikt met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu en dat het deze kennis kan toepassen in het belang van de mensen die zij uitleent.

Bedrijf kent de wet- en regelgeving, kan gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe deze te voorkomen. Kortom: met VIL-VCU laat zien dat een bedrijf weet wat er als intercedent verwacht wordt.

Normen SNA

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

SAFEX, NEN 4400-1

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus. Er wordt gekeken of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortkomen uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van personeel.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

SBB – Erkend leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). TSD biedt, als erkend leerbedrijf, studenten een veilige werkplek die aansluit bij de opleiding die deze geniet. Daarnaast stelt TSD  een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer te leiden en te coachen.

Waarom deze certificeringen?

Omdat TSD al ruim 25 jaar mee gaat in de techniek willen we graag transparant zijn naar onze klanten en werknemers. Zo hebben we ons laten beoordelen op een aantal criteria waardoor werknemers veilig en zonder zorgen hun werk kunnen doen en opdrachtgevers die ervan uit kunnen gaan dat TSD een betrouwbare en professioneel partner is.